THIẾT BỊ PCCC

DỊCH VỤ PCCC

CAMERA QUAN SÁT

TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

thông tin liên hệ
Ông Trần Hậu Đông
Giám Đốc - 0937 164 114

Bình Chữa Cháy CO2

CO2 MT3 (3kg)
CO2 MT3 (3kg)
BÌNH CO2 - MT5( 5Kg)
BÌNH CO2 - MT5( 5Kg)
Bình chữa cháy CO2
Bình chữa cháy CO2
Bình chữa cháy CO2
Bình chữa cháy CO2
Bình chữa cháy CO2 dạng đẩy
Bình chữa cháy CO2 dạng đẩy